GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Dispositivos Móbiles

Código:

O06G150V01921

Acrónimo:

DM

Nome:

Dispositivos Móbiles

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Cuarto

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Optativa

Resultados de aprendizaxe:

 

Manexar distintos entornos de desenvolvemento para a construcción de aplicacións para dispositivos móbiles.

Coñecer os distintos sistemas operativos utilizados polos dispositivos móbiles.

Asegurar o bo funcionamento das aplicacións desenvolvidas.

Comprender as necesidades específicas deste tipo de dispositivos debido á súa arquitectura.

Xestionar de forma adecuada as capacidades gráficas e de procesamento dispoñibles.

Asumir a responsabilidade da integridade da información e o acceso non autorizado á mesma.

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

J. Baltasar García Perez-Schofield

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es