GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Técnicas Avanzadas de Manexo de Información

Código:

O06G150V01924

Acrónimo:

TAMI

Nome:

Técnicas Avanzadas de Manexo de
Información

Centro:

Escola Superior deEnxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Cuarto

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Optativa

Resultados de aprendizaxe:

 

Entender as novas necesidades das organizacións e coñecer as modificacións propostas desde o propio modelo relacional.

Coñecer os últimos avances relacionados con bases de datos: BD documentais, BD distribuídas, BD multimedia, BD espazo-temporais, etc.

Comprender e desenvolver sistemas de procesamento analítico en liña (OLAP), Data Warehouse e Data Mining.

Participar na instalación das ferramentas de Datawarehouse e ferramentas de SIAD.

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesora responsable:

Lorenzo Iglesias, Eva María

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es