GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Tenoloxias e Servizos Web

Código:

O06G150V01925

Acrónimo:

TSW

Nome:

Tecnoloxías e Servizos Web

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Cuarto

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Optativa

Resultados de aprendizaxe:

 

Coñecer como instalar e configurar entornos de desenvolvemento en distintas plataformas.

Deseñar e implementar páxinas Web empleando criterios de empregabilidade e accesibilidade baseándose no uso eficiente dos recursos.

Saber crear sistemas de xestión Web eficientes que permitan a administración de contidos.

Xestionar eficientemente a comunicación con BBDD e as súas conexións en entornos Web.

Configurar entornos seguros para o desenvolvemento de sistemas Web.

Aplicar con criterio conceptos Web avanzados dentro do desenvolvemento dun sistema Web.

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

González Peña, Daniel

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es