GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Teoría de Códigos

Código:

O06G150971

Acrónimo:

TC

Nome:

Teoría de Códigos

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Cuarto

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Optativa

Resultados de aprendizaxe:

 

Coñecer e comprender os fundamentos da Teoría da Información e Codificación.

Coñecer e comprender os códigos correctores e detectores de errores máis importantes.

Coñecer e comprender os aspectos básicos relativos á comprensión de datos e de textos.

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Vilares Ferro, Manuel

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es