GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Dirección Estratéxica das TIC

Código:

O06G150V01927

Acrónimo:

DET

Nome:

Dirección Estratéxica das TIC

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Cuarto

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Optativa

Resultados de aprendizaxe:

 

Planificar, e elaborar a estratexia TIC, aliñándola no plano estratéxico da empresa.

Usar de forma efectiva terminoloxía de negocio.

Presentar e relacionar cuestións tecnolóxicas de forma comprensible para a alta dirección.

Comprender a perspectiva que sobre as cuestións da TI ten a alta dirección.

Avaliar o impacto actual e potencial da información e a TI sobre a empresa e o seu sector.

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

Profesor responsable:

Guía docente:


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es