GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Traballo Fin de Grao EI

Código:

O06G150V01991

Acrónimo:

TFG

Nombre:

Traballo Fin de Grao

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Cuarto

Período:

--

Tipo:

Obrigatorio

Resultados de aprendizaxe: 

Busca, ordenación e estruturación de información sobre calquera tema.

Elaboración de memoria de proxectos na que se recollan: antecedentes, problemática ou estado da arte, obxectivos, fases do proxecto,
desenvolvemento do proxecto, conclusións e liñas futuras.

Deseño de prototipos, programas de simulación, etc, segundo especificacións.

 

Departamento:

--

Dirección WEB:

http://esei.uvigo.es/index.php?id=300

Profesora responsable:

María José Lado Touriño

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es