GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Prácticas en Empresas

Código:

O06-G150981/ O06-G150982

Acrónimo:

PRE

Nome:

Prácticas en Empresas

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Cuarto

Período:

 Primeiro/Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Optativa

Resultados de aprendizaxe: 

Experiencia no desempeño da profesión de enxeñeiro/a técnico/a en informática e das súas funcións máis habituais nun entorno real de empresa.

Departamento:

--

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesora responsable:

Barreiro Alonso, Enrique

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es