GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Enxeñaría do Coñecemento

Código:

O06-M132103

Acrónimo:

EC

Nome:

Enxeñaría do Coñecemento

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

1

Periodo:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaje

 


Coñecer as técnicas de adquisición e representación do coñecemento

Ser capaz de deseñar un sistema intelixente, seleccionando a arquitectura e os mecanismos de representación máis adecuados e aplicando metodoloxías e técnicas da Enxeñaría do coñecemento

Coñecer as técnicas de aprendizaxe automática, manexar as técnicas de extracción de coñecemento a partir de diversas fontes de datos.

Ser capaz de planificar e desenvolver un proxecto de Minería de Datos mediante a integración de distintas técnicas e algoritmos.

 

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesora responsable:

Garcia Lourenço, Analia Maria

Guía docente :

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es