GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Practicas Profesionais

Código:

--

Acrónimo:

PrProf

Nome:

Prácticas Profesionais

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

2

Periodo:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaxe:

As prácticas profesionais deberán proporcionar ao estudante a posibilidade de desenvolver modos de facer propios do ámbito profesional. Para lograr este achegamento dos estudantes ao exercicio profesional, existirá un coordinador de prácticas profesionais que xestionará os convenios con entidades externas á Universidade e organizará os recursos formativos de profesionais e profesores que exercerán os labores de titoría. O Centro aprobará anualmente unha planificación de actividades que garanta o logro das competencias que conducen a unha formación profesionalizante no ámbito da Enxeñaría en Informática

Dirección WEB:

http://www.esei.uvigo.es/index.php?id=83

Profesor responsable:

Barreiro Alonso, Enrique

Guía docente :

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es