GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Indicadores e resultados

 

Indicadores e resultados do Centro

Informes de resultados anuais

Enquisas de satisfacción do PAS

Indicadores e resultados do Grao en Enxeñaría Informática

Evolución da preinscrición e matrícula

Enquisas do Centro a estudantes de novo ingreso

Enquisas de satisfacción alumnado e PDI

Enquisas de avaliación docente da titulación

Rendemento, abandono e graduación

Análise de resultados

Indicadores e resultados do Máster en Enxeñaría Informática

Evolución da preinscrición e matrícula

Enquisas de satisfacción alumnado e PDI

Enquisas de avaliación docente da titulación

Rendemento, abandono e graduación

Análise de resultados

Indicadores e resultados do PCEO ADE/Informática

Evolución da preinscrición e matrícula

Enquisas de satisfacción alumnado e PDI

Enquisas de avaliación docente da titulación

Rendemento, abandono e graduación

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es