GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Grao en Enxeñaría Informática

Titulación vinculada ao exercicio da profesión de Enxeñeiro/a Técnico/a en Informática, de 240 ECTS repartidos en catro cursos, incluido o Traballo Fin de Grao.  O titulado é un profesional cunha completa formación científica, tecnolóxica e socioeconómica, que o prepara para o exercicio profesional no desenvolvemento e aplicación das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) no ámbito da Informática.

Descrición do título

Coordinadora: Prof. Eva Lorenzo Iglesias

 

Data de verificación do título: 22/06/2009
Data de aprobación polo Consello de Ministros: 30/10/2009
Data de autorización da implantación pola Xunta de Galicia: 27/08/2009
Data de inscripción no RUCT: 05/01/2010
Data de publicación no BOE: 01/11/2010 (derradeira modificación: 18/01/2016)
Curso de Implantación: 2009-2010

Profesións para as que capacita o título: Enxeñeiro/a Técnico/a.

Nota: A profesión non conta con atribucións profesionales, pero sí existe un marco legal de referencia sobre a profesión (Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química- BOE 4/8/2008).

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es