GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Perspectivas laborais

 

A Comisión Europea alertaba de que no 2015 non se poderían cubrir preto de 864.000 vacantes no ámbito das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións. Cun crecemento anual sempre superior ao 3% durante os últimos dez anos, trátase dun sector que emprega xa a máis de 6,6 millóns de persoas en Europa. A crise non ten afectado ás perspectivas laborais destes titulados, que seguen a estar posicionados entre os máis demandados.

A Conferencia de Directores e Decanos de Enxeñaría Informática (CODDII) elaborou en 2012 un informe de empregabilidade dos titulados do noso ámbito, no que se concluía que:

La empleabilidad en las Ingenierías Informáticas se establecen en un 60% de alumnos trabajando mientras realizan sus estudios y la media de 83% de titulados empleados una vez acabados los estudios. Estos porcentajes son mayores (entre el 90% y el 100%) si se centra el estudio en las titulaciones de Ingeniería Informática y en el incipiente número de Graduados en Ingeniería Informática.

O estudo nacional sobre a situación laboral dos profesionais do sector das tecnoloxías da información elaborado pola CODDII en abril do año 2015 comprobaba que dita predicción cumplírase cunha media do 93,85% de ocupación no noso sector (98,4% de ocupación no Doctorado, 94,4% no Máster ou na antiga Enxeñaría e 94,5% no Grao ou na antiga Enxeñaría Técnica).

 

Estudos 

Estudo sobre a inserción laboral dos estudantes da Universidade de Vigo 2010-11

Informe de Empregabilidade 2012 e 2013 da CODDII

Estudo da Enxeñaría Informática en España e Europa da ALI

Estudos da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia

Estudo nacional sobre a situación laboral dos profesionais do sector das tecnoloxías da información

 

Máis información:

Top Jobs for 2013 (Forbes)

A Comisión Europea chama ás empresas das TIC a actuar para colmar o oco entre competencias e empleos no sector dixital europeo (comunicado da Comisión Europea)

España necesita máis de 10.000 peritos informáticos forenses (ABC)

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es