GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Métodos Avanzados de Enxeñaría de Software

Código:

O06G150949

Acrónimo:

MAIS

Nome:

Métodos Avanzados de Enxeñaría de Software

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Cuarto

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Optativa

Resultados de aprendizaxe: 

Coñecer e comprender as principais características dos métodos formais aplicados ás tarefas de Enxeñaría do Software.

Comprender a importancia de utilizar un enfoque formal no desenvolvemento de software de calidade.

Especificar e modelar os requerimentos formulados polos usuarios utilizando linguaxes formais de especificación.

Entender como as linguaxes de especificación formal permiten a verificación matemática da especificación e o código e facilitan a xeración automática de código.

Utilizar adecuadamente as ferramentas de modelado formal nas actividades de especificación do software.

Comprender os conceptos asociados á verificación formal.

Ser capaz de validar unha aplicación de sotfware formalmente descrita.

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesora responsable:

Gómez Rodríguez, Alma María

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es