GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Modelado e Simulación de Procesos

Código:

O06G150967

Acrónimo:

MSP

Nome:

Modelado e Simulación de Procesos

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Cuarto

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Optativa

Resultados de aprendizaxe:

Analizar, modelar e experimentar sistemas computacionais, produtivos e de servizos, reales ou hipotéticos a través da simulación de eventos discretos co fin de coñecelos con claridade ou mellorar o seu funcionamento.

Construír e dirixir modelos e simulacións para avaliar hipóteses de rendemento e funcionalidade.

Aplicar capacidad de xuízo crítico, lóxico, deductivo e de modelación para a toma de decisións.

 

 

 

Departamento:

 

Informática

Dirección WEB:

Profesor responsable:

 

Guia docente:

 


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es