GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Redes Corporativas

Código:

O06G150968

Acrónimo:

RECO

Nome:

Redes Corporativas

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Cuarto

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Optativa

Resultados de aprendizaxe:

Coñecer de forma práctica dispositivos de rede e poder configuralos.

Administrar de forma práctica topoloxías de rede de área extensa.

Administrar de forma práctica topoloxías de rede de área local e metropolitana.

Administrar de forma práctica topoloxías de rede de acceso.

Resolución de problemas de configuración de redes.

Coñecementos prácticos de acceso a redes troncais de Internet para perfís SOHO e Gran Empresa.

Traballo práctico con sistemas de direccionamento privado-público, QoS, Seguridad.

Coñecer os distintos dispositivos necesarios para a interconexión de redes de diferentes tecnoloxías.

Xestión, visión e dirección de redes organizacionais no seu conxunto.

 

 

 

Departamento:

 

Informática

Dirección WEB:

Profesor responsable:

 

Guía docente:

 


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es