GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Comisión Permanente 2013

 

Comisión Permanente ordinaria 29-11-2013

 

Comisión Permanente extraordinaria 23-10-2013

1.       Asignación provisional dos Traballos de Fin de Grado (TFG) propostos polos departamentos ao alumnado solicitante.

Comisión Permanente extraordinaria 09-10-2013

1.       Aprobación, se procede, do reparto da partida 626 de equipamento de laboratorios docentes.

2.       Nomeamento, se procede, do tribunal para a avaliación dun Proxecto Fin de Carreira.

3.       Aprobación, se procede, do cambio de director dun Proxecto Fin de Carreira.

Comisión Permanente ordinaria 13-09-2013

1.         Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores (29/04/2013, 06/05/2013, 23/05/2013, 06/06/2013,                             26/06/2013 e 18/07/2013).

2.         Informe da Directora.

3.         Aprobación, se procede, do curso “CCNA Exploration 3 y 4: Conmutación LAN y Acceso WAN”.

4.         Nomeamento, se procede, do tribunal ou tribunais para a avaliación dos Proxectos Fin de Carreira.

5.         Aprobación, se procede, de solicitudes de Avaliación Curricular e renovación da Comisión de Avaliación Curricular.

6.         Debate sobre a proposta de modificación da normativa de titorías da ESEI.

7.         Asuntos de trámite.

8.         Queixas e suxestións. 

9.         Rolda de intervencións, rogos e preguntas. 

Comisión Permanente extraordinaria 18-07-2013

1.         Aprobación, se procede, das guías docentes de Grao e Máster da ESEI.

2.         Aprobación, se procede, da asignación de Matrículas de Honra na materia de Traballos Fin de Grao.

Comisión Permanente extraordinaria 26-06-2013

1.         Nomeamento do tribunal ou tribunais para a avaliación dos Traballos Fin de Grao.

2.         Aprobación, se procede, da asignación de titores de prácticas externas da Titulación de Grao en Enxeñaría Informática.

3.         Aprobación, se procede, das guías docentes da Titulación de Grao en Enxeñaría Informática. 

4.         Aprobación, se procede, de solicitudes de Avaliación Curricular.

Comisión Permanente extraordinaria 06-06-2013

1.         Nomeamento do tribunal ou tribunais para a avaliación dos Proxectos Fin de Carreira. 

2.         Aprobación, se procede, das solicitudes de renovación de equipamento.

Comisión Permanente extraordinaria 23-05-2013

1.         Aprobación, se procede, dos proxectos formativos de prácticas en empresas para o curso 2013-2014.*

2.         Aprobación, se procede, do calendario de Proxectos de Fin de Carreira e Traballos de Fin de Grao para o curso 2013-2014.

3.         Aprobación, se procede, do calendario académico da ESEI para o curso 2013-2014.

4.         Aprobación, se procede, da proposta de horarios para o curso 2013-2014.

Comisión Permanente ordinaria 06-05-2013

1.       Nomeamento do tribunal ou tribunais para a avaliación dos Traballos Fin de Grado.

Comisión Permanente ordinaria 29-04-2013

1.       Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores (28/02/2013 e 19/03/2013).

2.       Informe da Directora.

3.       Aprobación, se procede, da proposta provisional de horarios para o curso 2013/14.

4.       Aprobación, se procede, dos criterios para o reparto orzamentario 2013.

5.       Asuntos de trámite.

6.       Queixas e suxestións.

7.       Rolda de intervencións, rogos e preguntas.

Comisión Permanente extraordinaria 19-03-2013

1.       Aprobación, se procede, da proposta de solicitudes para actividades extraacadémicas e de difusión cultural.

Comisión Permanente ordinaria 28-02-2013

1.        Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores (03/12/2012, 20/12/2012, 14/01/2013 e 04/02/2013).

2.        Informe do Director.

3.        Aprobación, se procede, do Acordo de Confidencialidade para Proxectos e Traballos Fin de Grado que o requiran.

4.        Aprobación, se procede, da proposta de Normativa específica para a simultaneidade do Grao en Enxeñería Informática e o            Grao en Administración e Dirección de Empresas.

5.        Aprobación, se procede, da proposta de modificación da normativa de titorías da ESEI.

6.        Asuntos de trámite.

7.        Queixas e suxestións.

8.        Rolda de intervencións, rogos e preguntas.

Comisión Permanente extraordinaria 04-02-2013

1.        Nomeamento, se procede, do tribunal ou tribunais para a avaliación dos Proxectos Fin de Carreira.

2.        Aprobación, se procede, da asignación definitiva de prácticas externas ao alumnado.

3.        Aprobación, se procede, da modificación puntual no calendario de exames do período de avaliación  de Xullo de 2013,                  debido ao festivo do 24 de xuño.

4.        Aprobación, se procede, dos formularios para a xestión das prácticas externas integradas no plan de estudos (IT01-                    PC10).

5.        Aprobación, se procede, da proposta de adscrición das novas materias optativas  a departamentos.

6.        Aprobación, se procede, da proposta de oferta de materias optativas para  cuarto de Grao en Enxeñería Informática do                curso 2013/14.

7.        Aprobación, se procede, da proposta de encargo docente (PDA) 2013/14 para a titulación de Grao en Enxeñería                            Informática.

Comisión Permanente extraordinaria 14-01-2013

1.        Aprobación, se procede, da asignación provisional de prácticas externas ao alumnado solicitante

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es