GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Grupos reducidos (Grao en Enxeñaría Informática, PCEO EI+ADE e Curso Ponte)

IMPORTANTE: unicamente está asignado o alumnado de nova matrícula en cada materia. Para ser asignado a un grupo reducido, o alumnado repetidor debe poñerse en contacto co profesorado responsable de cada materia.

SOLICITUDE DE CAMBIO DE GRUPO: as normas de solicitude de cambio de grupo pódense consultar aquí.

 

Curso 2018-2019

 

GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

PRIMEIRO

Primeiro Cuadrimestre

 Segundo Cuadrimestre

SEGUNDO

Primeiro Cuadrimestre

 Segundo Cuadrimestre

TERCEIRO

Primeiro Cuadrimestre

Segundo Cuadrimestre

CUARTO

Primeiro Cuadrimestre

Segundo Cuadrimestre

 

PROGRAMA CONXUNTO GRAOS ENXEÑARÍA INFORMÁTICA + ADE

PRIMEIRO

Primeiro Cuadrimestre

SEGUNDO

Segundo Cuadrimestre

TERCEIRO

Primeiro Cuadrimestre

CUARTO

Segundo Cuadrimestre

QUINTO

Primeiro Cuadrimestre

Segundo Cuadrimestre

 

CURSO PONTE

Primeiro Cuadrimestre

Segundo Cuadrimestre

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es