GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Avaliación por Compensación

Enténdese como avaliación por compensación o mecanismo polo que se avalía no conxunto a traxectoria académica e o labor realizado por unha ou un estudante ao final dos seus estudos para determinar se acadou os suficientes coñecementos e competencias que lle permitan obter a titulación académica á que opta, compensando materias que non teña superadas.

No enlace seguinte móstrase a Instrución da Universidade coa información de requisitos, criterios, e prazos entre outras cuestións.

Instrución para a Avaliación por Compensación de Estudantes de Grao

Solicitude de Avaliación por Compensación (doc) (odt) (pdf)

Formulario de informe de profesorado (doc) (odt) (pdf)

Composición da Comisión de Avaliación por Compensación

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es