GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Xestión da Configuración do Software

Código:

O06-M149305

Acrónimo:

XCS

Nome:

Xestión da Configuración do Software

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

2

Periodo:

Terceiro Cuadrimestre

Tipo:

Optativa

Resultados de aprendizaxe:

Saber empregar de xeito eficaz e concorrente os sistemas para o control de versións do código fonte.

Ser capaz de configurar solucións de integración e despregue continuo co obxectivo de axilizar a avaliación do estado de desenvolvemento.

Coñecer e saber aplicar as ferramentas de automatización da construcción do software, incluindo a creación da estructura do proxecto, a recuperación e xestión eficiente de dependencias, a compilación do código e o empaquetado do artefacto final.

Coñecer e aplicar as ferramentas de automatización dos diversos tipos de probas precisas para garantir a calidade das aplicacións.

Ser capaz de integrar as probas de software no proceso de desenvolvemento de aplicacións.

Coñecer e saber aplicar as ferramentas de xestión integrada de software como medio para o seguimento de procesos de desenvolvemento software e de comunicación entre os participantes en proxectos software.

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Miguel Reboiro Jato

Guía docente :

Enlace a Docnet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es