GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Traballos Fin de Carreira

Tódalas titulacións da ESEI teñen como requisito imprescindible a realización dun traballo fin de carreira, cuxas características variará en función da titulación de que se trate.

- Traballo Fin de Grao: chámase así ao traballo que fan os estudantes do Grao en Enxeñaría Informática.

- Traballo Fin de Máster: chámase así ao traballo que fan os estudantes do MEI. 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es