GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Mesa da Xunta de Centro

Funcións:

- Asistir ó director no desenvolvemento da Xunta de Centro.

 

Membros (secretario, subdirectoras e subdirector, 1 PDI con vinculación permanente, 1 PDI sen vinculación permanente, 1 estudante, 1 PAS)

PRESIDENTE:

Francisco Javier Rodríguez Martínez

SUBDIRECTORAS e SUBDIRECTOR:

Pedro Cuesta Morales

Rosalía Laza Fidalgo

Eva María Lorenzo Iglesias

SECRETARIO:

Arturo José Méndez Penín

PDI CON VINCULACIÓN PERMANENTE:

Ana Garriga Domínguez

PDI SEN VINCULACIÓN PERMANENTE:

Miguel Ramón Díaz-Cacho Medina

ESTUDANTE:

Martín Puga Egea

PAS:

--

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es