GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Comisións Calidade 2012

 

Comisión de Calidad extraordinaria 13-11-2012

1.       Inclusión de novos resultados de indicadores no documento IN01-PM01.

2.       Informe final do Plan de Melloras 2012 (curso 2011/12).

3.       Aprobación, se procede, do Plan de Melloras 2012/2013.

4.       Aprobación, se procede, do Autoinforme final de Seguimento do Grado en Enxeñería Informática 2011/2012.

5.       Aprobación, se procede, do Autoinforme final de Seguimento do Máster en Sistemas Software Intelixentes e Adaptables               2011/2012.

Comisión de Calidad extraordinaria 21-09-2012

1.       Análise dos resultados académicos correspondentes ao curso 2011-12 para as Titulacións do Centro (IN01-PM01).

2.       Elaboración e aprobación, se procede, do informe de resultados anuais do Centro para o curso 2011-12 (IT01-PM01).

3.       Elaboración e aprobación, se procede, do Autoinforme de Seguimento 2012 do Grao en Enxeñería Informática.

4.       Elaboración e aprobación, se procede, do Autoinforme de Seguimento 2012 do Máster en Sistemas Software Intelixentes e           Adaptables.

Comisión de Calidad extraordinaria 13-07-2012

1.       Aprobación, se procede, do Informe Final do Plan de Acción Titorial (PAT) do curso 2011/12.

2.       Discusión da necesidade de modificar a memoria do Grao en Enxeñería Informática.

Comisión de Calidad ordinaria 21-03-2012

1.       Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores (14/07/2011, 27/09/2011).

2.       Informe do Director.

3.       Revisión e actualización, se procede, da política e obxectivos de calidade do Centro.

4.       Revisión e actualización, se procede, do plan de promoción e captación de estudantes do Centro.

5.       Revisión de mecanismos e indicadores de calidade do Centro.

6.       Análise e proposta de suxestións á política de PDI e PAS.

7.       Análise e proposta e suxestións ás enquisas de satisfacción de titulacións.

8.       Aprobación, se procede, do Informe de resultados anuais do 2011.

9.       Aprobación, se procede, do Informe final de resultados do Plan de Melloras 2011.

10.     Aprobación, se procede, da proposta de Plan de Melloras 2012.

11.     Rolda de intervencións, rogos e preguntas.

 

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es