GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Comision Permanente 2012


Comisión Permanente extraordinaria 20-12-2012

1.       Aprobación, se procede dos proxectos formativos para prácticas en empresas do alumnado de Grao

2.       Aprobación, se procede, do curso “CCNA Exploration 1: Aspectos básicos do networking”.

3.       Discusión sobre simultaneidade de estudios.

Comisión Permanente ordinaria 03-12-2012

1.       Aprobación, se procede, da actas da sesións anteriores (1/6/2012, 27/6/2012, 10/07/2012, 26/09/2012 e 18/10/2012).

2.       Informe do Director.

3.       Nomeamento, se procede, do tribunal ou tribunais para a avaliación de Traballos Fin de Máster.

4.       Nomeamento, se procede, do tribunal ou tribunais para a avaliación dos Proxectos Fin de Carreira.

5.       Aprobación, se procede, do reparto da partida 626 de equipamento de laboratorios docentes.

6.       Toma de decisión acerca de Eseinet.

7.       Aprobación, se procede, da modificación das normas de elaboración das Guías Docentes do Grao en Enxeñería                               Informática.

8.       Asuntos de trámite.

9.       Queixas e suxestións.

10.     Rolda de intervencións, rogos e preguntas.

Comisión Permanente extraordinaria 18-10-2012

1.       Asignación provisional dos Traballos de Fin de Grado (TFG) propostos polos departamentos ao alumnado solicitante.

 

Comisión Permanente extraordinaria 26-09-2012

1.       Nomeamento, se procede, do tribunal ou tribunais para a avaliación dos Proxectos Fin de Carreira.

2.       Aprobación, se procede, de solicitudes de Avaliación curricular.

3.       Aprobación, se procede, de Certificacións Java e C# para a ESEI.

Comisión Permanente extraordinaria 10-07-2012

1.       Aprobación, se procede, das guías docentes de grado e das guías e programas docentes LRU.

2.       Aprobación, se procede, da asignación de Matriculas de Honra na materia de Traballos Fin de Grao.

3.       Discusión e aprobación, se procede, da interpretación do Artigo 14 do Regulamento de Proxectos Fin de Carreira da ESEI.

 

Comisión Permanente extraordinaria 27-06-2012

1.       Nomeamento, se procede, do profesorado responsable da materia de Traballo de Fin de Grao para o curso 2012-2013.

2.       Aprobación, se procede, do calendario de Traballos de Fin de Grao para o curso 2012-2013.

3.       Aprobación, se procede, do calendario de Proxectos Fin de Carreira para o curso 2012-2013.

4.       Nomeamento, se procede, do tribunal ou tribunais para a avaliación dos Proxectos Fin de Carreira.

5.       Nomeamento, se procede, do tribunal ou tribunais para a avaliación dos Traballos de Fin de Grao.

6.       Aprobación, se procede, da proposta de horarios para o curso 2012-2013.

7.       Aprobación, se procede, de criterios para a selección de profesorado que desexe recibir formación como instrutor CISCO.

8.       Aprobación, se procede, de cursos de formación CCNA Exploration 3 e 4 .

9.       Aprobación, se procede, de criterios para asignar titores de prácticas externas curriculares, segundo o artigo 6.4 do                     Regulamento de Prácticas Externas Curriculares da Escola.

10.     Discusión da convocatoria de prácticas externas curriculares 2012/2013.

 

Comisión Permanente ordinaria 01-06-2012

1.       Aprobación, se procede, da actas da sesións anteriores (9/03/2012 e 13/04/2012).

2.       Informe do Director.

3.       Aprobación, se procede, dos tribunais de traballos de fin de grao (TFG).

4.       Aprobación, se procede, dos criterios para asignación das matrículas de honra nos TFG.

5.       Aprobación, se procede, da data de celebración da convocatoria extraordinaria de decembro para as titulacións LRU, para             o curso 2012-2013.

6.       Aprobación, se procede, da  suspensión de clases durante os períodos de exames en titulacións LRU no curso 2012/2013

7.       Asuntos de trámite.

8.       Queixas e suxestións.

9.       Rolda de intervencións, rogos e preguntas.

 

Comisión Permanente extraordinaria 13-04-2012

1.       Nomeamento do tribunal ou tribunais para a avaliación dos Proxectos Fin de Carreira.

2.       Aprobación, se procede, da proposta provisional de horarios para o curso 2012/13.

3.       Aprobación, se procede, da compra dos recursos docentes solicitados de acordo co procedemento IT02-PA07.

 

Comisión Permanente ordinaria 09-03-2012

1.       Aprobación, se procede, da actas da sesións anteriores (20/1/2012, 2/2/2012,10/2/12, 17/2/2012, 2/3/2012).

2.       Informe do Director.

3.       Asignación dos recoñecementos docentes por TFG para o curso académico 2012/13.

4.       Aprobación, se procede, das solicitudes de Avaliación curricular.

5.       Discusión e aprobación, se procede, do Regulamento de Métodos e Actividades de Avaliación.

6.       Asuntos de trámite.

7.       Queixas e suxestións.

8.       Rolda de intervencións, rogos e preguntas.

 

Comisión Permanente extraordinaria 02-03-2012

1.       Discusión e aprobación, se procede, do Regulamento de Métodos e Actividades de Avaliación.

 

Comisión Permanente extraordinaria 17-02-2012

1.       Discusión e aprobación, se procede, do Regulamento de Métodos e Actividades de Avaliación.

2.       Discusión e aprobación, se procede, do Regulamento de Traballos Fin de Grao.

 

Comisión Permanente extraordinaria 10-02-2012

1.       Discusión e aprobación, se procede, do Regulamento de Métodos e Actividades de Avaliación.

2.       Discusión e aprobación, se procede, do Regulamento de Traballos Fin de Grao.

 

Comisión Permanente ordinaria 02-02-2012

1.       Aprobación, se procede, da proposta académica do curso de formación: CCNA Exploration 2: Conceptos y Protocolos de                     Enrutamiento.

2.       Discusión e aprobación, se procede, do Regulamento de Métodos e Actividades de Avaliación.

3.       Discusión e aprobación, se procede, do Regulamento de Traballos Fin de Grao.

 

Comisión Permanente ordinaria 20-01-2012

1.       Aprobación, se procede, da actas da sesións anteriores (15/07/2011, 12/09/2011, 21/12/2011, 11/1/2012).

2.       Informe do Director.

3.       Aprobación, se procede, das solicitudes de Avaliación curricular.

4.       Discusión e aprobación, se procede, do Regulamento de Métodos e Actividades de Avaliación.

5.       Asuntos de trámite.

6.       Queixas e suxestións.

7.       Rolda de intervencións, rogos e preguntas.

 

Comisión Permanente extraordinaria 11-01-2012

1.       Nomeamento do tribunal ou tribunais para a avaliación dos Proxectos Fin de Carreira.

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es