GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Comisión Permanente 2011

 

 

 

 

 

Comisión permanente extraordinaria 21-07-2011

      1. Nomeamento do tribunal ou tribunais para a avaliación dos Proxectos Fin de Carreira.

 

Comisión permanente extraordinaria 12-09-2011

      1.  Aprobación, se  procede, da solicitude de subvención para a organización de actividades extraacadémicas de difusión                    cultural para actos do 20 aniversario da ESEI.

      2.  Aprobación, se procede, da proposta académica do curso de formación: CCNA Exploration 1: Aspectos básicos do                          networking.

 

Comisión permanente ordinaria 15-07-2011

     1.  Aprobación, se procede, da actas da sesións anteriores (09/03/2011, 28/03/2011, 29/04/2011, 10/06/2011, 27/06/2011).

     2.  Informe do Director.

     3.  Aprobación, se procede, das solicitudes de Avaliación curricular.

     4.  Discusión e aprobación, se procede, do Regulamento de Métodos e Actividades de Avaliación.

     5.  Aprobación, se procede, das guías docentes de grado (dispoñibles en                                                                                               https://seix.uvigo.es/docnet_2.2/guia_docent/index.php?centre=106&any_academic=2011_12) e das guías e programas             docentes LRU.

     6.  Aprobación, se procede, do calendario de exames para o curso 2011/12.

     7.  Asuntos de trámite.

     8.  Queixas e suxestións.

     9.  Rolda de intervencións, rogos e preguntas.

 

Comisión permanente extraordinaria 27-06-2011

 1. Aprobación, si procede, de la propuesta de horarios para el curso 2011/2012.
 2. Nombramiento del tribunal o tribunales para la evaluación de Proyectos Fin de Carrera.
 3. Asuntos de trámite.

Comisión permanente extraordinaria 10-06-2011

 1. Aprobación, si procede, del período de exámenes de la convocatoria extraordinaria de diciembre de 2011, según el acuerdo del Conselo de Goberno del 15 de abril de 2011.
 2. Aprobación, si procede, de la propuesta de horarios para el curso 2011/2012.

Comisión permanente extraordinaria 29-04-2011

 1. Aprobación, si procede, de los horarios provisionales para el curso 2011/2012.

Comisión permanente extraordinaria 28-03-2011

 1. Nombramiento del tribunal o tribunales evaluadores de los Proyectos Fin de Carrera.
 2. Asuntos de trámite.

Comisión permanente ordinaria 09-03-2011

 1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores (10/11/2010, 16/12/2010, 17/01/2011, 25/01/2011).
 2. Informe del director.
 3. Aprobación, si procede, de las solicitudes de Evaluación Curricular.
 4. Aprobación, si procede, de la propuesta inicial de encargo docente (PDA).
 5. Asuntos de trámite.
 6. Quejas y sugerencias.
 7. Ronda de intervenciones, ruegos y preguntas.

Comisión permanente extraordinaria 25-01-2011

 1. Modificación, si procede, de las fechas de exámenes que coincidan con la convocatoria de huelga general del 27/01/2011.

Comisión permanente extraordinaria 17-01-2011

 1. Aprobación, si procede, de criterios de reparto orzamentario para el ejercicio 2011.
 2. Nombramiento del tribunal evaluador de Proyector Fin de Carrera.
 3. Asuntos de trámite.

To top

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es